Tájékoztató az intézményi ellátás igénybevételi rendjéről

Az intézménybe való bekerülés feltételei és az intézmény szolgáltatásai:

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat a Felvételt Előkészítő Csoportnál (továbbiakban: FECS) lehet benyújtani. 

FECS székhelye: Budapest Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Iroda

címe: Budapest, V. ker., Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. fsz.

telefon: (36-1) 374 0077

e-mail: fecs@budapest.hu

 

A FECS a teljes iratanyagot továbbítja a megjelölt intézményekhez, ahol megtörténik a kérelmek elbírálása, amelyről a kérelmező/törvényes képviselő értesítést kap. 

 

A Fővárosi Önkormányzat, mint Fenntartó a budapesti bejelentett lakcímmel rendelkező személyek elhelyezésében illetékes (ez lehet lakó, vagy tartózkodási hely).

Az intézmény férőhelyeinek 10%-áig az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

 

Az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. 

Az intézmény pszichiátriai- és a szenvedély betegségben szenvedőket nem tud ellátni. 

Az intézménybe való bekerülés várólista alapján történik.

 

Háziállatot nem lehet behozni.

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. 

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: 

  • Térítésmentes szolgáltatások: 

Biztosítjuk a napi háromszori étkezést (szükség szerinti diétával), egészségügyi alapellátás keretében 24 órás ápoló-gondozói felügyeletet, rendszeres orvosi és szakorvosi ellátást, szűrővizsgálatokat, gyógyszerellátást (alaplista szerint), mentálhigiénés ellátást, mely igazodik a lakó igényeihez, képességeihez, takarítást, textíliával, ruházattal történő ellátást, gyógytorna foglalkozást, ünnepélyeket, rendezvényeket. Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik.

 

  • Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások: 

Fodrász, pedikűr, kávéautomata, hosszabb kirándulás, színházlátogatás, büfé.

 

Megszakítás