Gyógyszerraktár

A székhelyintézmény gyógyszerraktárában 4 fő, a telephelyeken 2-2 fő munkatárs látja el az ellátottak gyógyszerelésével és orvosi adminisztrációval kapcsolatos feladatokat.

Az ellátottak gyógyszernyilvántartását a Hospitaly SzocMátrix Integrált Egészségügyi rendszer segítségével kezelik.

Az intézmény az alapgyógyszer készletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja.
Az alapgyógyszer készlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet költségét, ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is, az ellátást igénybe vevő viseli.

A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a vényre felírt test-távoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása. Ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzete alapján nem képes, a költségviselés tekintetében az előzőekben részletezett egyéni gyógyszerköltség elszámolása szerint kell eljárni.

Megszakítás