Az intézmény alaptevékenysége, feladata, hatásköre
Az intézmény alaptevékenységét, feladatát és hatáskörét az Alapító okirat tartalmazza, amely letölthető itt.