Az intézmény felügyeleti szervei

 Budapest Főváros Önkormányzata

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Levelezési címe: 1840 Budapest

Tel.: 06 1 327 1000

URL: https://www.budapest.hu

 

Budapest Főváros Kormányhivatal

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Szociális és Gyámügyi Osztály

1035 Budapest, Váradi utca 15.

Levelezési cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.

Tel: 06 1 328 5862

URL: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

XI. Kerületi Hivatala

Népegészségügyi Osztály

1111 Budapest, Budafoki út 59.

Tel: 06 1 465 3800

URL: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/nepegeszsegugyi-foosztaly

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Népegészségügyi Főosztály

Egészségügyi Igazgatási és Nyilvántartási Osztály

1138 Budapest, Váci út 174.

Tel: 06 1 465 3877

URL: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/nepegeszsegugyi-foosztaly

 

 

Megszakítás