02 -March -2021 - 12:18

  

 

Az alapítvány neve: Életkorona Szociális Alapítvány

 

 Az alapítvány székhelye: HU 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.

   

Az alapítvány adószáma: 18231368-1-43

   

Az alapítvány bankszámlaszáma:  OTP 11711034-20849278

 

 Az alapítvány célja:

 

a./ A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.) - a továbbiakban: Otthon - lakók életkörülményeinek javítása, a gondozás és ápolás színvonalának emelése. A megfelelő személyi és tárgyi fel-tételek biztosítása útján az élet minőségének jobbá tétele.

  

b./ Gyógyászati segédeszközök beszerzésének elősegítése.

  

 c./ Az Otthon lakóit megismertetni az egészséges életmóddal. Elősegíteni ennek gyakorlati megvalósulását. Lehetőséget biztosítani kirándulások szervezésére nyaraltatásra, mikrobusz beszerzésre.

  

 d./ Az élet teljesebbé tétele érdekében a mentálhigiénés gondozás és az igényes kulturális élet megvalósításának elősegítése, Könyvtár létesítése és állományának bővítése.

  

 

e./ Az Otthon parkja fenntartásának, folyamatos gondozásának elősegítése.

 

 

f./ A szociális gondozást, ápolás végzők és ezt a feladatot segítők részére anyagi támogatás nyújtása a szakmai továbbképzéshez. Iskolarendszeren kívüli szakmai továbbképzés szervezett felnőttképzési tevékenység keretében a szociális ellátás minőségének emelése és szakszerűségének elősegítése érdekében. A szociális ágazatban foglalkoztatott intézeti szakdolgozók rendszeres továbbképzése szakműhelyként.

 

 g./ A szociális ellátás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtók anyagi és erkölcsi elismerése.